Adatvédelmi irányelvek és Jogi nyilatkozat

Az adatkezelő

A Wartex-web Kft. (székhely: 1138 Budapest, Marina stny. 1. P. ép. III/307.; cégjegyzékszám: 01-09-983515; adószám: 23903801-2-41) (a továbbiakban: Adatkezelő/Szolgáltató) a www.jarmupiac.com weboldalon (a továbbiakban: Honlap) használtautó-adatbázis és kereső rendszert működtet, mely során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.


Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait, a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.


Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

Az adatkezelés célja

Adatkezelő jogosult a regisztráció során megadott adatokat a jogszabályi feltételeknek megfelelő módon tárolni akár elektronikus, akár nyomtatott formában is. Adatkezelő a regisztráció, a megrendelés, a hirdetési szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebből származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti felhasználók által önkéntesen megadott, az azonosításhoz szükséges személyes adatokat. Ezen adatokat Adatkezelő harmadik személynek csak felhasználó beleegyezésével adhatja tovább.

Adatkezelő a hirdetési szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. Adatkezelő ezen túlmenően a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen. A regisztráció során a kötelezően megadott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevétele, a Felhasználó azonosítása, Szolgáltató és Felhasználó közötti kommunikáció biztosítása, ill. Felhasználó és az oldal látogatói közötti kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása. Az opcionális adatok kezelésének célja, hogy Felhasználó önkéntes és határozott döntése alapján ezeket az adatokat nyilvánosságra hozza a honlap többi látogatója számára.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti esetekben az Adatkezelő az adatokat szolgáltatásai igénybevétele, termékeinek fejlesztése céljából tárolja, továbbá kapcsolattartási és marketing célokra használja.
Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. A megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

 

Cookie-k (sütik) kezelése:

Mi az a cookie?

A sütiket a weboldal több célból használhatja működése során. Ezeket a file-okat a böngésző – az oldal felkeresésekor, vagy egyes szolgáltatásainak használatakor – lementi a felhasználó eszközére, ezáltal információt tárolva. Az egyes sütik, pontosabban a sütikben szereplő információk eltérő kategóriákba sorolhatóak aszerint, hogy milyen mértékben járulnak hozzá a weboldal működéséhez.

Ezek alapján a következő típusokról beszélhetünk:

Alapműködést biztosító cookie-k: olyan sütik, amelyek nélkül a weboldal nélkülözhetetlen szolgáltatásai nem lennének képesek megfelelően működni.

Teljesítményt növelő cookie-k: információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. (pl. melyek a leggyakrabban látogatott oldalak?)

Funkcionális cookie-k: lehetővé teszik, hogy a weboldal megjegyezzen korábban bevitt adatokat. (pl. a felhasználó nevét).

Targeting/hirdetési cookie-k: általában harmadik személyhez köthető sütik, amelyek külső szolgáltatásokhoz kapcsolónak (pl. hirdetésmegjelenítés).

Társaságunk arra használja a kereső- és Flash cookie-kat, hogy megmondja nekünk, a Felhasználó járt-e már valaha az oldalunkon, illetve segít azonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik a Felhasználót leginkább érdekelhetik. A kereső és Flash cookie-k növelik az online élményt azáltal, hogy megőrzik a Felhasználó által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. Sem a kereső, sem a Flash cookie-k nem tudják a Felhasználókat személy szerint beazonosítani. A Felhasználó vissza tudja utasítani a böngésző cookie-kat a böngésző beállításain keresztül, azonban ilyen cookie-k nélkül nem tudja majd kihasználni a honlap minden szolgáltatását. 

A cookie-k által gyűjtött információkat weboldalunk nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti egyéb módon harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz Ön ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.

Oldalunk független, harmadik felek felügyelete alá tartozó, és azok által fenntartott oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Mivel az oldal nem ellenőrzi az információk ilyen harmadik felek általi használatát, minden szóban forgó esetben a harmadik fél adatvédelmi irányelvének rendelkezései az irányadóak, amelyért a webhely felelősséget nem vállal, és jogilag felelősségre nem vonható.

A weblap fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa jelen szabályzat bármely részét. Kérjük, hogy rendszeresen látogasson el erre az oldalra és tájékozódjon az esetleges változásokról.

Amennyiben az Adatvédelmi irányelv változásainak közzétételét követően továbbra is használja ezt a weboldalt, az a változások és az aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának minősül.

Az Ön számítógépét érintő sütik beállítását szabályozhatja böngészőjében, illetve a harmadik féltől származó sütikről és azok beállításairól az alábbi weboldalon tud tájékozódni:

http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

 

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során megadott személyes adatokat Felhasználó maga bármikor törölheti a rendszerből úgy, hogy a "Profil törlése" menüpontot választja. Az azonosítás biztosítása érdekében ehhez a Felhasználónak be kell jelentkeznie. A személyes adatok törlésére akkor is sor kerül, ha a szolgáltatás megszűnik, vagy ha Felhasználó a Felhasználási feltételekben foglaltak szerint a szolgáltatás igénybevételi jogosultságát az Adatkezelő megtiltja.

Szolgáltató kijelenti, hogy a regisztráció és a hirdetési szerződések megkötése során Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  rendelkezéseit betartja.

 

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag Adatkezelő férhet hozzá, adatfeldolgozás nem történik. Személyes adatokat harmadik személyeknek Adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.


Adatbiztonság

Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.


Jogérvényesítési lehetőségek

Szolgáltató Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a Honlap Impresszumában megtalálható elérhetőségek egyikén beadott kérelem benyújtásától számított 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

Az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-73112/2014.
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-73113/2014.
 
Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 
Egyebek

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi irányelvét megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást Adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

 
Budapest, 2014. április 1.


JOGI NYILATKOZAT

A www.jarmupiac.com weboldalt minden érdeklődő saját felelősségére veheti igénybe, oldalunk megnyitásával elfogadja és tudomásul veszi az alábbi jogi nyilatkozatot, valamint az Általános Szerződési Feltételeket és szabályokat a hatályos törvényben szereplő ráutaló magatartás alapján.

Weboldalunk tartalma, elrendezése, bármely részlete, grafikai, formai megjelenítése, látványeleme, dokumentum és képanyaga a Wartex-web Kft. szellemi tulajdona. Oldalunkon található képes vagy szöveges információk, grafikák, logók nem módosíthatók, nem másolhatók, nem sokszorosíthatók, más weboldalakon nem felhasználhatóak, különösen nem megengedett kereskedelmi célokra történő felhasználásuk.

Weboldalunk tartalmának engedély nélküli teljes vagy részleges másolása, reprodukálása, terjesztése, sajátként történő feltüntetése, illetve saját számítógépen, adathordozón történő kereskedelmi (üzleti) célú tárolása a szerzői jog megsértésének, így jogellenes cselekménynek minősül.

A Wartex-web Kft. mint üzemeltető az esetleges jogsértéssel, jogellenes cselekménnyel szemben minden jogi eszközt igénybe vesz, és annak elhárítása és kárának megtérítése érdekében minden szükséges jogi lépést megtesz.

Üzemeltető nem vállal garanciát a megjelenített tartalmak helyességére, pontosságára, illetve nem vállal felelősséget Üzemeltető akaratán kívül megjelent tartalmakért. A honlap tartalma tájékoztató jellegű, böngészése vagy a szolgáltatások használata a felhasználók saját felelőssége.

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az oldalt bármikor módosítsa, átdolgozza, vagy elérhetőségüket korlátozza, megszüntesse.

Üzemeltető nem vállal felelősséget továbbá a szolgáltatást hirdetőként igénybevevő felhasználók által beküldött, feltöltött, megszerkesztett vagy bármilyen formában publikált tartalmakért. Ilyen esetekben minden felelősség a tartalmat feltöltő személyt vagy céget terhel, beleértve többek közt a jogdíjfizetési kötelezettséget is, amennyiben jogdíjköteles tartalom kerül felhasználásra.

Az oldalon történő regisztrálással Felhasználó hozzájárulását adja, hogy az oldal üzemeltetője e-mailben tájékoztassa akcióiról, újdonságairól vagy bármiről, ami a weblap üzemelésével kapcsolatos.

Üzemeltető által végzett tevékenység nem terjed ki járműkereskedelemre, csupán az eladók és a kereső felek kapcsolatfelvételét segíti elő, ebből eredően a weboldal üzemeltetője nem vállal semmilyen felelősséget a hirdetések tartalmáért, valódiságáért vagy weboldalon forgalmazott járművekért. Üzemeltető maximum az aktuális ügyben részére megfizetett díj erejéig vállal anyagi felelősséget.

A regisztráció és a hirdetésfeladás során Üzemeltető az általa bekért adatokat bizalmasan, a törvényi előírásoknak megfelelően kezeli, de nyilvánvaló okokból, a tevékenység elengedhetetlen részeként, a megadott adatokat, valamint az aktuális IP címet tárolja. A látogató a regisztráció során önként dönt a személyes adatainak megadásáról, így amennyiben bármilyen aggálya adódna a weboldal használata során, ne használja az online hirdetési rendszerünket!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elérjük egyénre szabott ajánlatainkkal, új hírekkel, fontos információkkal! Ne habozzon!

Hirdetés
Hirdetés

Szerviz kereső


Járműfelvásárlás, vétel

Hirdetés
Hirdetés

Lássa meg a lehetőséget!

Szervizek, autómosók akciós KUPONJAI egy helyen!

Megtekintem
Hirdetés