ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK

A Wartex-web Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Marina stny. 1. P. ép. III/307., adószám: 23903801-2-41), mint a www.jarmupiac.com internetes címen elérhetõ (használtautó-adatbázis és keresõ rendszer) internetes-tartalomszolgáltató honlapot (továbbiakban: Portál) üzemeltetõ internetes tartalomszolgáltató (továbbiakban: Üzemeltetõ) az alábbi szerzõdési feltételek mellett kínálja hirdetési szolgáltatását a Portálon.

1.     A hirdetõ

Jelen Általános szerzõdési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseivel összefüggésben felhasználónak (továbbiakban: Felhasználó) minõsül az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki saját, vagy harmadik személy nevében hirdetést helyez el a Portálon.

 

Magánszemélyként: Magánhirdetõnek minõsül az, aki magánszemélyként regisztrál a www.jarmupiac.com honlapon és ekként ad fel hirdetést. Ebben az esetben Felhasználónak egyszerre egy hirdetés feladására van lehetõsége, mely ingyenes szolgáltatás.

 

Vállalkozóként/Kereskedésként: Vállalkozónak minõsül az, aki a regisztrációt követõen vállalkozóként (kereskedõként) ad fel hirdetést. Ekkor a Felhasználó korlátlan számú jármûvet hirdethet ingyenesen.

 

Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a hirdetés tekintetében a hatályos jogszabályokat betartja, hirdetése személyhez és szellemi alkotásokhoz fûzõdõ jogot nem sért, illetve a  benne szereplõ adatok, valamint fényképek nyilvánosságra hozatalához az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezik.

2.     Üzemeltetõ elérhetõsége

Általánosan használt levelezési cím: ugyfelszolgalat@jarmupiac.com vagy info@jarmupiac.com

3.     A szerzõdés létrejötte

A hirdetési szerzõdés elektronikus úton, a Portálon elvégezhetõ regisztráció folyamán jön létre.
A regisztráció során Felhasználó egyértelmûen nyilatkozik arról, hogy jelen Általános szerzõdési feltételeket elfogadja, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezõnek tartja. Amennyiben ezen nyilatkozatot nem teszi meg elektronikus úton (vagyis Felhasználó nem jelöli be az ÁSZF elfogadását), akkor a regisztráció folyamata megszakad, és így a hirdetési szerzõdés nem jön létre Üzemeltetõ és Felhasználó között.
Felhasználó kijelenti továbbá, hogy elolvasta és tudomásul vette a weboldalon közzétett Adatvédelmi és Adatkezelési tájékoztatót, valamint a Jogi nyilatkozatot is, melyek az ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezik.

Az ÁSZF elfogadása esetén Üzemeltetõ a regisztrációt követõen, egy - a rendszer által automatikusan generált - elektronikus levél formájában tájékoztatja Felhasználót arról, hogy a regisztráció sikeres volt, és Felhasználó Üzemeltetõ által nyújtott szolgáltatása egybõl – aktiválás nélkül – elérhetõ Felhasználó számára.

 

Üzemeltetõ a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Regisztrált igénybe vevõ a rögzített és tárolt adatokhoz az adminisztrációs felületén férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait bármikor jogosult megváltoztatni, illetve regisztrációját törölni. A törlést követõen azonban pl. biztonsági másolatokon idõlegesen még maradhatnak adatok. Felhasználó jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelõek, pontosak és idõszerûek legyenek.

Amennyiben Felhasználó által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, úgy Üzemeltetõ minden további értesítés nélkül jogosult törölni a regisztrációt és a hirdetéseket. Kizárható minden olyan felhasználó, aki ismételten megtévesztõ, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelõ adatokat ad meg. Ilyen esetekben Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Üzemeltetõ ezzel kapcsolatban felmerült kárát/költségét megtéríteni.

 

Üzemeltetõ egyedi esetekben, arra vonatkozó külön megállapodás alapján reklám (pl.: banner, kuponkedvezmény) hirdetési felületet biztosít a Portálon a vele erre szerzõdõ félnek.

4.     A szolgáltatás tárgya, tartalma

Jelen szerzõdés tárgya a jármûpiac.com oldalra látogatók (továbbiakban: Igénybe vevõ) keresési igényeinek és felhasználók kínálatának alapján kialakítható üzleti kapcsolat létrejövetelének elõsegítése Igénybe vevõ és Felhasználó között. Üzemeltetõ a regisztrációt követõen hirdetési helyet biztosít Felhasználó részére az adatbázisban és annak nyilvános megjelenítését biztosítja az Üzemeltetõ által nyújtott kategóriákban (személyautó, kishaszon, haszon, pótkocsi/utánfutó, motor/quad, autóbusz, hajó, egyéb).

A jármûpiac.com megtekintése és az azon történõ keresés, böngészés ingyenesen és regisztráció nélkül történik.

A honlapon nyújtott számos szolgáltatás regisztrációt követõen ingyenesen, míg más szolgáltatások díjazás ellenében vehetõek igénybe. Üzemeltetõ által ingyenesen biztosított internetes adminisztrátor felület (továbbiakban: felhasználói/admin felület, melynek elérhetõsége: http://jarmupiac.com/useradmin) segítségével és használatával a hirdetõ helyezi el hirdetéseit. Felhasználó hozzájárul, hogy az általa feltöltött fényképeket Üzemeltetõ elektronikus vízjellel lássa el.

 

A hírlevélre feliratkozott látogató/regisztráló jelen szerzõdési feltételek elfogadásával vállalja, hogy megadott e-mail címére Üzemeltetõ marketing célú, akár harmadik fél által meghatározott reklámtartalmú levelet is küldhet.

Felhasználó ingyenes regisztráció keretében feladott hirdetései részben vagy egészben megjelenhetnek a www.vatera.hu és a www.teszvesz.hu weboldalakon.

Abban az esetben, ha Felhasználó kérte hirdetése áttöltését a vatera.hu, illetve a teszvesz.hu weboldalra, Felhasználó egyúttal magára nézve kötelezőként elfogadja a Vatera hatályos Általános Felhasználási Feltételeit (ÁFF), valamint, hogy ezen adatokata a Vatera üzemeltetője az ÁFF-ben foglaltak szerint kezelje.

5.     A szerzõdés idõtartama

A szerzõdés határozatlan idõtartamú. Amennyiben Felhasználó nem kívánja tovább igénye venni Üzemeltetõ által a Portálon nyújtott szolgáltatást, akkor Felhasználó törölheti a saját regisztrációját a ’Profil törlése’ menüpontban: ekkor a Felek közötti jelen szerzõdés azonnali hatállyal megszûnik. (A regisztráció törlésével Felhasználó által feladott hirdetések is visszavonhatatlanul törlésre kerülnek.)

6.     Hirdetési díj

Felhasználót a Portálon megjelenõ hirdetésekért díjfizetési kötelezettség nem terheli, Üzemeltetõ Felhasználó számára a szolgáltatást ingyenesen biztosítja.

 

Magánszemélyek rendszerünkben egyszerre egy jármûvet hirdethetnek ingyenesen. A feltöltött hirdetés oldalunkon 2 hónapig látható. A hirdetés lejárta elõtt e-mailben értesítjük felhasználónkat, hogy hirdetése hamarosan lejár. Az e-mailre válaszolva Felhasználónak lehetõsége nyílik hirdetését további 2 hónappal meghosszabbítani. Amennyiben e-mailünkre nem válaszol, hirdetését automatikusan töröljük.

 

Vállalkozók rendszerünkben egyszerre korlátlan számú jármûvet hirdethetnek ingyenesen. A feltöltött hirdetések oldalunkon 6 hónapig láthatóak. A hirdetés lejárta elõtt e-mailben értesítjük felhasználónkat, hogy hirdetése hamarosan lejár. Az e-mailre válaszolva Felhasználónak lehetõsége nyílik hirdetését további 6 hónappal meghosszabbítani. Amennyiben e-mailünkre nem válaszol, úgy tekintjük, hogy nem kíván élni ezzel a lehetõséggel, és hirdetését automatikusan töröljük.

 

Felhasználónak kötelessége a már nem aktív hirdetéseit mielõbb törölni!

 

Egyes plusz szolgáltatások díjfizetési kötelezettségekkel járnak. Társaságunk által biztosított plusz/extra szolgáltatások az alábbiak:

 

§  További hirdetés felvitele magánszemélyek részére

§  Kiemelés a fõoldalra

§  Elõre rendezés a találati listában

§  Kiemelés kerettel a találati listában

§  Akciós ár feltüntetése

§  12 kép feltöltése

§  HD képnézegetõ

§  Videó feltöltés

§  Hírlevélben megjelenés

§  Hirdetési képek képaláírással ellátása

§  Céglogó megjelenítése vállalkozók részére

 

Ezen esetekben a díjat egy összegben kell megfizetni emelt díjas SMS-sel, banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel.  

 

Magánszemély felhasználó fizetési kötelezettsége

Magánszemély felhasználó fizetési kötelezettségét az alábbiak szerint teljesítheti:

- emelt díjas sms-sel (nettó 400,- Ft, illetve nettó 800,- Ft-os sms) vagy

- kreditcsomag megvásárlásával egy idõben bankkártyás fizetéssel a CIB e-commerce rendszerén keresztül vagy banki átutalással.

 

Kreditcsomag vásárlásakor a megfizetett díjról, annak Üzemeltetõhöz történõ megérkezése után Üzemeltetõ elektronikus számlát állít ki, melyet a Felhasználó által megadott e-mail címre küld meg. Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy Üzemeltetõ kizárólag elektronikus számlát állít ki.

Vállalkozó felhasználó fizetési kötelezettsége

Fizetési kötelezettség a megadott kreditsáv alapján az adott hónapban felhasznált kreditekért utólag, tárgyhót követõ hónap elején, társaságunk által kiállított elektronikus számla Felhasználó által megadott e-mail címre történõ érkezéstõl számított 8 (nyolc) napon belül keletkezik. Felhasználó fizethet bankkártyás fizetéssel a CIB e-commerce rendszerén keresztül vagy banki átutalással. Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy Üzemeltetõ kizárólag elektronikus számlát állít ki.

A szerzõdés hónap közbeni megszûnése esetén az adott törthónap hirdetési díja az adott hónap elsõ napjától a szolgáltatásnyújtás megszüntetésének napjáig esedékes.

 

A jármûpiac.com aktuális díjtáblázata magánszemélyek részére ide kattintva tekinthetõ meg.

 

A jármûpiac.com aktuális díjtáblázata vállalkozók részére ide kattintva tekinthetõ meg.

 

A hirdetési díjjal késedelembe esés idejére Üzemeltetõ elõzetes értesítés nélkül automatikusan jogosult felfüggeszteni rendszerébõl Felhasználó hirdetéseit. Felhasználó az ily módon kiesett hirdetési idõre semmilyen kártérítési vagy bármilyen egyéb megtérítési, visszafizetési igénnyel nem élhet.

 

Üzemeltetõ jogosult idõrõl idõre egészben vagy részben egyoldalúan módosítani hirdetési díjainak tartalmát és összegét, errõl azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás hatályba lépése elõtt az admin felületen vagy e-mail formájában vagy írásban tájékoztatni köteles Felhasználóit. Elõre kifizetett szolgáltatásnak azonban sem tartalma sem díja nem módosítható az Üzemeltetõ részérõl egyoldalúan.

7.     Adatkezelés, adatvédelem

Üzemeltetõ jogosult valamennyi hirdetési szerzõdését iktatni és a jogszabályi feltételeknek megfelelõ módon tárolni azokat akár elektronikus, akár nyomtatott formában is. A hirdetési szerzõdésbõl nyerhetõ személyes adatokat Üzemeltetõ harmadik személynek csak Felhasználó egyértelmû beleegyezése esetén adhatja tovább. Lásd bõvebben: Adatvédelmi irányelvek

8.     Szolgáltatás

A hirdetési idõtartam alatt Üzemeltetõ mindent megtesz a szolgáltatás mindenkori hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, továbbá szavatolja a Portál folyamatos mûködését oly módon, hogy a Portál a naptári évnek legalább a 98%-ában elérhetõ az interneten keresztül. Üzemeltetõ azonban nem felel az egyéb Internetes szolgáltatók, valamint az Internetes hálózat esetleges problémáiért feltéve, hogy az neki nem felróható okból következett be. Egyik fél sem felel a szerzõdés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül esõ, elõre nem látható körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerzõdés teljesítését, illetõleg a szolgáltatás igénybevételét.

 

Külön megállapodás hiányában a hirdetések feltöltése és azok szerkesztése vagy törlése Felhasználó feladata.

 

9.     Felelõsség a hirdetés tartalmáért

A jármûpiac.com domain néven mûködtetett honlap használata Felhasználó saját kockázata és felelõssége.

A honlapra látogató a weboldal látogatásával beleegyezik abba, hogy személyes adatnak minõsülõ adatait (pl. IP címet, cookie-azonosítót) a weboldal kezelje.

 

Igénybe vevõ tudomásul veszi, hogy Üzemeltetõ nem felel Felhasználó által rendelkezésre bocsátott vagy a honlapon elhelyezett adatokért, fényképfelvételekért, hirdetésekért, információkért stb. (továbbiakban: tartalom). Felhasználó által feltöltött tartalom valódiságáért, azzal harmadik személyeknek esetlegesen okozott jogsérelemért, illetve kárért felelõsséget nem vállal.

 

Üzemeltetõ nem garantálja a honlapon található funkciók hiba- és zavarmentes mûködését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a honlap vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Üzemeltetõ azonban minden tõle elvárhatót megtesz a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülõ zavarok mielõbbi elhárítása érdekébe.

 

Üzemeltetõ a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, a hirdetéssel harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelõsséget nem vállal. A sértõ, valamint az oldal témájába nem illõ adatokat, képeket, fájlokat, megtévesztõ vagy elégtelennek tekinthetõ hirdetéseket minden értesítés, elõzetes bejelentés nélkül Üzemeltetõ jogosult törölni az adatbázisból, illetve azokat Felhasználó által történõ berögzítésüket követõen eleve meg sem jelenteti. Üzemeltetõ nem vállal felelõsséget a hirdetés tartalmáért, különösen az abban lévõ adatokért és a hirdetés megjelenésének jogkövetkezményeiért. A hirdetés hatására létrejövõ jogviszonyoknak az Üzemeltetõ nem alanya.

 

Üzemeltetõ nem köteles ellenõrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetõvé tett tartalmat, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. A tartalomért Üzemeltetõ semmilyen felelõsséget nem vállal. Amennyiben azonban tudomására jut, hogy a közzétett vagy rendelkezésre bocsátott tartalom Üzemeltetõ vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét, illetve hatályos jogszabályt sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani és a tartalom közzétevõjétõl, illetve rendelkezésre bocsájtójától felmerült kárának megtérítését követelni.

 

Felhasználó által rendelkezésre bocsátott vagy közzétett tartalomért, a tartalom által okozott vagy az azzal összefüggésben felmerült mindennemû vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag Felhasználó tartozik felelõsséggel. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, Felhasználó kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban Üzemeltetõnél felmerülõ valamennyi költség és kár megtérítésére.

 

Az adatok késedelmes továbbítása, nem telejésítése, illetve megsemmisülése vagy bármely más hiba, keletkezõ károk tekintetében Üzemeltetõ kártérítési felelõsségét nem vállalja, kizárja, mivel a világháló, internet kiszámíthatatlan és nem tekinthetõ biztonságosnak.

 

Üzemeltetõ a jogszabályt sértõ, a honlap struktúrájába nem illõ adatokat, információkat, képeket, fájlokat, illetve megtévesztõ, hamis vagy a valóságnak nem megfelelõ, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hirdetéseket értesítés, elõzetes bejelentés nélkül jogosult törölni kártérítés nélkül.

 

Üzemeltetõ korlátozhatja Felhasználót a további hirdetések elhelyezésében, mely esetekben Felhasználó kártérítési vagy bármilyen más igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Üzemeltetõ ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

10.  Igényérvényesítés

Ha a hatályos jogszabályok alapján Üzemeltetõvel szemben bármely harmadik személy, vagy hatóság Felhasználó által elhelyezett hirdetéshez kapcsolódóan bármilyen igényt érvényesítene, úgy Felhasználó köteles Üzemeltetõ ezzel kapcsolatosan felmerülõ költségeit megtéríteni, az igényérvényesítésért elsõdlegesen helyt állni, illetve Üzemeltetõnek ezen a jogcímen felmerülõ kiadásait, kárait haladéktalanul, de legkésõbb a felhívás kézhezvételét követõ 3 munkanapon belül megtéríteni.

11.  A szerzõdés megszûnése

A szolgáltatási szerzõdés megszûnik:

  • ha Felhasználó törli a saját regisztrációját,
  • közös megegyezéssel,
  • rendkívüli felmondással,
  • bármelyik fél jogutód nélküli megszûnésével (halálával).

12.  Egyebek

A hirdetési szerzõdés tekintetében felek az írásbeli formát tekintik irányadónak jognyilatkozataik tekintetében, mely alatt minimálisan az elektronikus levélben tett jognyilatkozatot értik. Jelen ÁSZF, valamint az ez(ek) alapján létrejövõ jogviszony tekintetében a magyar nyelv az irányadó. Felek közötti hirdetési szerzõdésre – eltérõ megállapodás hiányában – jelen ÁSZF, valamint a mindenkor hatályos magyar jogi szabályozás rendelkezései az irányadóak.

 

A hirdetési szerzõdésbõl eredõ nézeteltéréseket felek elsõsorban békés úton kívánják rendezni, míg esetleges jogvitájukra alávetik magukat – hatáskörtõl függõen – a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve Fõvárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

 

Üzemeltetõ honlapján elérhetõ bármely szolgáltatás igénybevétele esetén valamennyi igénybe vevõre a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. Üzemeltetõ jelen ÁSZF megváltoztatásának jogát fenntartja. Jelen Általános szerzõdési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

ÁSZF, 2017. november 1.

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elérjük egyénre szabott ajánlatainkkal, új hírekkel, fontos információkkal! Ne habozzon!

Hirdetés
Hirdetés

Szerviz kereső


Járműfelvásárlás, vétel

Hirdetés
Hirdetés

Lássa meg a lehetőséget!

Szervizek, autómosók akciós KUPONJAI egy helyen!

Megtekintem
Hirdetés